GARANTOVANO UKLANJANJE VIRUSA

Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji Elektrosorb, filteri Gejzir Ultra Bio potpuno uklanjaju iz vode viruse i bakterije. To je trenutno jedini materijal u Rusiji i Evropi, koji ima ovakva svojstva.

Garantovano uklanjanje virusa
Dupla zaštita

DUPLA ZAŠTITA

Gejzir Ultra Bio je optimalna kombinacija najpouzdanijih materijala za prečišćavanje vode u domaćinstvu –Aragona Bio i Disruptora (Alstrom, SAD). Kombinacija kertridža obezbeđuje maksimalni mogući kvalitet filtracije, povećani resurs, potpuno uklanjanje štetnih primesa i odličan ukus čiste vode.

Pouzdano i jednostavno

Filter Gejzir Ultra Bio je jednostavan za upotrebu a zamena kertridža je vrlo laka. Kućušte je izrađeno od plastike dopuštene za kontakt s prehrambenim proizvodima i može izdržati pritisak pet puta veći od radnog pritiska.

Pouzdano i jednostavno
Modeli