Geyser Klasik

Geyser KlasikPrečišćavanje vode iz vodovoda

Za prečišćavanje vode iz vodovoda od hlora, teških metala, nitrata, pesticida, viška soli, tvrdoće i ostalih primesa. U filteru se koristi šema prečišćavanja vode uz pomoć kertridža Aragon, po standardima kompanije Geyser

Sistemi za prečišćavanje vode
  • Meka voda
  • Tvrda voda
  • Povećani sadržaj soli tvrdoće
  • Povećani sadržaj gvožđa
  • Первая ступень очистки
  • Вторая ступень очистки
  • Третья ступень очистки
Kertridž BAF
Kertridž BAF

U filteru Gejzir Nanotek, kao kertridž za preliminarno prečišćavanje može da se koristi novi proizvod kompanije Gejzir — kertridž BAF, koji sadrži multikomponentno punjenje na bazi sorbenata i jonoizmenjivačkih materijala. Ovo omogućava ne samo uklanjanje hlora i organskih primesa, nego i smanjenje sadržaja gvožđa i teških metala, što znatno povećava resurs membrane. Resurs kertridža BF iznosi do 10000 L.