Geyser Bio

Geyser BioJedini trostepeni filter u Rusiji i Evropi, koji uklanja viruse i bakterije
POTPUNO UKLANJANJE VIRUSA
POTPUNO UKLANJANJE VIRUSA

 Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji Elektrosorb, filteri Gejzir Bio potpuno uklanjaju iz vode viruse i bakterije. To je trenutno jedini materijal u Rusiji i Evropi, koji ima ovakva svojstva. Njegova efikasnost je više puta dokazana od strane vodećih ruskih i evropskih istraživačkih Centara, uključujući Pasterov institut u Francuskoj.

Kućište po izboru
Kućište po izboru

Odaberite vrstu kućišta, koja maksimalno odgovara Vašoj kuhinji!

Pouzdano i jednostavno
Pouzdano i jednostavno

Filter Gejzir BIO je jednostavan za ugradnju i održavanje — zamena filtracionih kertridža je veoma jednostavna. Kućušte je izrađeno od plastike namenjene prehrambenoj industriji i može izdržati pritisak 6 puta veći od radnog pritiska.

Sistemi za prečišćavanje vode

Prvi stepen prečišćavanja

Drugi stepen prečišćavanja

Treći stepen prečišćavanja

 

 

Meka voda

Mehanička filtracija

Uklanjanje nerastvorljivih čestica – pesak, mulj, rđa.

Aragon-М BIO + dozator kalcijuma (Са)

Kvazi-omekšavanje

Uklanjanje soli tvrdoće na osnovu klasičnog mehanizma jonske razmene.

Karbon blok CBC 10" SLIM ili MMB

Sorpcija

Uklanjanje hlora, fenola, organskih i organohlornih jedinjenja, neprijatnog ukusa i mirisa.

 

Tvrda voda

Polipropilenski modul PP, 10"SLIM

Mehanička filtracija

Uklanjanje nerastvorljivih čestica – pesak, mulj, rđa.

Aragon-Ž BIO

Kvazi-omekšavanje

Uklanjanje soli tvrdoće na osnovu klasičnog mehanizmajonske razmene.

Karbon blok CBC 10" SLIM ili MMB

Sorpcija

Uklanjanje hlora, fenola, organskih i organohlornih jedinjenja, neprijatnog ukusa i mirisa.

 

Povećani sadržaj soli tvrdoće

Aragon-Ž BIO

Kvazi-omekšavanje

Uklanjanje soli tvrdoće na osnovu klasičnog mehanizma jonske razmene.

BS

Jonska razmena

Kertridž BS je namenjen za uklanjanje iz vode viška soli tvrdoće, uz pomoć jonoizmenjivačke smole dopuštene za kontakt sa hranom.

Karbon blok CBC 10" SLIM ili MMB

Sorpcija

Uklanjanje hlora, fenola, organskih i organohlornih jedinjenja, neprijatnog ukusa i mirisa.

 

Povećani sadržaj gvožđa

Uklanjanje viška rastvorenog gvožđa

Kertridž BА je namenjen za efikasno uklanjanje viška rastvorenog gvožđa (do 1 mg/L.) metodom katalitičke oksidacije.

Aragon-Ž BIO

Kvazi-omekšavanje

Uklanjanje soli tvrdoće na osnovu klasičnog mehanizma jonske razmene.

Karbon blok CBC 10" SLIM ili MMB

Sorpcija

Uklanjanje hlora, fenola, organskih i organohlornih jedinjenja, neprijatnog ukusa i mirisa.