Prilikom korišćenja konvencionalnih filtera za tvrdu vodu, bitno je menjati kertridže na vreme, u suprotnom će se pojaviti kamenac na posudama koje koristite u domu. Sistem Gejzir Prestiž kombinuje u sebi visoki kvalitet prečišćavanja i udobnost: resurs membrane reverzne osmoze je 10 puta veći u odnosu na obične kertridže, a samim tim održavanje filtera zahteva manje vremena i napora.