Pore membrane od 0,0001 µm su 750 000 puta tanje od ljudske vlasi. Kroz njih mogu da prođu samo molekule vode, a sva zagađenja, teški metali i soli tvrdoće, bakterije i virusi ispuštaju se u drenažu.