je uređaj, u kojem se koristi inovativna metoda prečišćavanja vode. Filtracija se odvija uz pomoć specijalne membrane, namenjene za uklanjanje iz vode svih zagađenja koja se eventualno nalaze u njoj. Sistem reverzne osmoze priključuje se direktno na vodovod, a njegov rad je podeljen u nekoliko faza:

preliminarno prečišćavanje vode

tretiranje putem propuštanja kroz membranu

akumulacija u specijalnom rezervoaru

dovod pijaće vode na posebnu slavinu

Filtrirana zagađenja ispuštaju se u kanalizaciju. Rad filtera reverzne osmoze traje do trenutka, kada se napuni akumulacioni rezervoar, nakon toga dovod vode u sistem se automatski prekida.
Kupovina filtera reverzne osmoze za prečišćavanje vode je optimalno rešenje za zadovoljavanje potreba sopstvenog domaćinstva. U sadašnjim ekološkim uslovima ovakav sistem obavezno mora da se nađe u kuhinjama ljudi, koji se brinu o svom zdravlju i zdravlju svoje porodice. Cena filtera reverzne osmoze je sasvim prihvatljiva, tako da ih može kupiti gotovo svako domaćinstvo.