Geyser Nanotek

Membranski filter konstruktivno je sličan sistemu reverzne osmoze. Njegovu glavnu razliku čini membrana. Dimenzije njenih pora od 0,001 µm nalaze se na sredini između pora membrana reverzne osmoze i ultra filtracionih membrana.

To daje mogućnost dobijanja vode visokog stepena prečišćavanja, uz istovremeno izbegavanje potpune desalinizacije, kao što se dešava prilikom prečišćavanja uz pomoć membrana reverzne osmoze.

Geyser Nanotek
Inovativni proizvod

Inovativni proizvod

Ovo je inovativni proizvod na tržištu prečistača vode sa jedinstvenim svojstvima. Nanomembrana uklanja sva zagađenja isto kao reverzna osmoza, ali delimično zadržava prirodni sastav soli u vodi. Umesto „mrtve“ destilovane vode (kako neki kupci nazivaju vodu iz sistema reverzne osmoze), dobijate čistu i korisnu vodu. Geyser Nanotek može smanjiti sadržaj soli tvrdoće u vodi za 80%.

Kao rezultat toga, u slučaju ako je tvrdoća sirove vode ispod 7–8 mg ekv./L., filter će obezbediti na izlazu odsustvo zagađenja u prečišćenoj vodi i kamenca u posudama, zaštitiće pegle, aparate za kafu i ostalu belu tehniku. A najvažnije da će voda biti optimalno mineralizovana za ljudsku upotrebu.

Korist od vode

Geyser Nanotek će biti najbolji izbor za porodice sa malom decom. Mineralizovana voda je dobar izvor kalcijuma i magnezijuma za organizam koji raste, doprinosi normalnom formiranju skeleta, zdravih zubi, jača imunitet. Trudnicama i starijim osobama takođe su potrebni korisni mikroelementi. Sada se mogu dobiti direktno u prečišćenoj vodi.

Korist od vode
Prednosti nanofiltracije

Prednosti nanofiltracije

  1. Očuvanje mineralnog sastava;
  2. Smanjenje tvrdoće;
  3. Dezinfekcija vode bez reagensa;
  4. Duplo smanjenje drenažnog protoka u odnosu na reverznu osmozu;
  5. Ekološki čista metoda prečišćavanja.

Kertridž BAF

U filteru Geyser Nanotek, kao kertridž za preliminarno prečišćavanje može da se koristi novi proizvod kompanije Geyser — kertridž BAF, koji sadrži multikomponentno punjenje na bazi sorbenata i jonoizmenjivačkih materijala.

Ovo omogućava ne samo uklanjanje hlora i organskih primesa, nego i smanjenje sadržaja gvožđa i teških metala, što znatno povećava resurs membrane. Resurs kertridža BF iznosi do 10000 L.

Kertridž BAF
Modeli