Magistralni filteriČista voda za ceo stan i kuću.

U magistralnim filterima namenjenim za zaštitu od viška gvožđa mogu se koristiti namotani i nasipni kertridži s primenom inovativnog materijala Katalon i punilo kalcit (kertridži Fe, BA, BAF).