Magistralni filteriČista voda za ceo stan i kuću.

Koriste se nasipni kertridži BS s jonoizmenjivačkom smolom dopuštenom za kontakt sa hranom.