Kućišta magistralnih filteraKućišta magistralnih filtera

Komplet kućišta sadrži: nosač i šrafove za montažu na zid, ključ za montažu, niplove (ili mesingane umetke). U proizvodnji kućišta se koriste materijali dopušteni za kontakt sa hranom. Postoji dva tipa kertridža po gabaritima (standardnim dimenzijama korišćenih kertridža): • Slim Line (prečnik kertridža iznosi 61-73 mm), visina je 5”, 10” i 20”; • Big Blue (prečnik kertridža iznosi 114-117 mm), visina je 10” i 20”. Maksimalni radni pritisak iznosi 7 atm.