Magistralni filteriČista voda za ceo stan i kuću.

Magistralni filteri

Mehaničko prečišćavanje

Magistralni filteri s kertridžem za mehaničko prečišćavanje (mrežasti, od penastog ili pletenog polipropilena, talasasti, namotani) predstavljaju jednostavan i pouzdan način zaštite kućnih aparata i sanitarija od začepljenja, korozije i rđe.

Uklanjanje viška gvožđa

U magistralnim filterima namenjenim za zaštitu od viška gvožđa mogu se koristiti namotani i nasipni kertridži s primenom inovativnog materijala Katalon i punilo kalcit (kertridži Fe, BA, BAF).

Omekšavanje (smanjenje tvrdoće)

Koriste se nasipni kertridži BS s jonoizmenjivačkom smolom dopuštenom za kontakt sa hranom.

Kondicioniranje vode

Kertridži s aktivnim ugljem efikasno uklanjaju hlor, organske primese, zamućenost, obojenost, strane mirise i ukuse.

Prečišćavanje tople i hladne vode

Gejzir Tajfun s kertridžem Aragon 3 je namenjen za kompletno prečišćavanje tople i hladne vode. Prečišćava vodu od gvožđa i teških metala, naftnih derivata, hlora, stranih mirisa, čestica rđe i ostalih mehaničkih primesa.

Prečišćavanje tople i hladne vode
Zaštita veš mašina i bojlera

Zaštita veš mašina i bojlera

Koriste se specijalni magistralni filteri s polifosfatnim punjenjem.

Izbor filtera

The capacity of the In-line filter is determined by its size and the size of cell in the filtering element. Filter housing for hot water are operated in harder conditions, therefore they are often made of stainless steel and special plastic.

Performanse magistralnih filtera određuju se njihovim gabaritima, dimenzijama ćelije filtracionog elementa. Kućišta filtera za toplu vodu rade u težim uslovima, zato su najčešće izrađeni od nerđajućeg čelika ili specijalne plastike.

Potkategorije

Filteri Gejzir s kertridžima koriste se za fino mehaničko prečišćavanje hladne vode od suspendovanih čestica (rđe, peska i ostalih nerastvorljivih zagađenja). Stepen prečišćavanja i kapacitet zavise od dimenzija filtera i ugrađenog kertridža.

Linijski (protočni) filteri namenjeni su za prečišćavanje hladne i tople vode. Zavisno od filterskog uloška koji se nalazi u njima, mehaničke nečistoće, hlor, gvožđe, teško rastvorljive soli mogu biti uklonjene iz vode. Linijski filteri mogu da se koriste samostalno ili kao element sistema pripreme vode.