Za vodu bogatu gvožđem

Tehnički karakteristike

Temperatura prečišćene vode +4...+40 °С
Prosečni resurs 350 L.
1 osobe (dana korišćenja) 45
2 osobe(dana korišćenja) 30
3 osobe (dana korišćenja) 45
Proizvedeno u Rusiji
Model 30503