Minerālā sastāva saglabāšana. 

Cietības pazemināšana.

Ūdens dezinfekcija bez reaģentiem.

Drenāžas plūsmas divkārtēja pazemināšanās, salīdzinot ar reverso osmozi.

Ekoloģiski tīra attīrīšanas metode.