Kompānijas GEIZER sasniegumus un zinātniski tehniskos darbus ir atzīmējuši daudzi Krievijas un ārzemju institūti.