Kompānijas GEIZER speciālisti ir izstrādājuši virkni unikālu filtrēšanas materiālu un ūdens attīrīšanas metodes. Izstrāžu kvalitāti un efektivitāti apliecina vairāk kā 20 patenti un neatkarīgas ekspertīzes.

To skaitā:

  • Patents 2203721 no 04.07.2001. Ūdens filtrs un tā izgatavošanas paņēmiens (materiāls ARAGON).
  • Patents 2218984 no 29.04.2002. Filtrējoša vide uz dolomīta bāzes ūdens atdzelžošanai.
  • Patents 2212378 no 18.07.2002. Ierīce piedevu ievadīšanai ūdenī (sadzīves filtru mineralizators).
  • Patents 2212378 no 18.07.2002. Caurteces filtrs (TVT).
  • Patents 2261843 no 26.05.2004. Ierīce katlakmens veidošanās apzemināšanai (Kvazimīkstināšana).
  • Patents 2286354 no 21.07.2005. Filtrējošā materiāla ARAGON iegūšanas paņēmiens.
  • Patents 201211611 no 29.04.2012. Vīrusu inaktivizācijas paņēmiens ūdens vidē.