– zařízení, v němž se používá inovativní metodika čištění vody. Filtrace se provádí s pomocí speciální membrány, způsobilé odstranit všechny příměsy, které se v ní mohou nacházet. Systém reverzní osmózy se připojí přímo k vodovodu, jeho činnost je rozdělena do několika etap:

předběžné vyčištění vody

zpracování prostřednictvím průchodu přes membránu

schraňování ve speciálním zásobníku

dodávka přírodní, k pití vhodné vody přes samostatný ventil

Odfiltrované nečistoty se odvádějí do kanalizace. Činnost filtru reverzní osmózy trvá tak dlouho, pokud se nenaplní sběrný zásobník, poté je dodávka vody do systému automaticky přerušena.
Koupit filtr zpětné osmózy na vodu – opimální řešení zabezpečení vlastních domácích potřeb. V podmínkách současné ekologické situace musí takový být v kuchyni lidí, kteří se zajímají o svoje zdraví a zdraví své rodiny. Cena na filtry zpětné osmózy je velmi příjemná a proto pořídit si jej může prakticky každý.