Geyser Klasik

Geyser KlasikČIŠTĚNÍ VODY Z VODOVODU

Pro čištění vody z vodovodu od chlóru, těžkých kovů, nitrátů, pesticidů, přebytků minerálních solí a ostatních příměsí se ve filtru GeyserKlasik používá schéma typické pro společnost Geyser - pomoci  filtračního materiálu Aragon

Systémy čištění vody
  • Měkká voda
  • Tvrdá voda
  • Zvýšený obsah minerálních solí
  • Zvýšený obsah železa
  • Первая ступень очистки
  • Вторая ступень очистки
  • Третья ступень очистки
VLOŽKA BAF
VLOŽKA BAF

Ve filtru Geizer-Nanotek společností Geizer se v sestavě vložky předčištění může použít nově rozpracovaná filtrační vložka BAF. Vložka BAF obsahuje vícekomponentní náplň na bázi sorbentů a materiálu pro výměnu iontů, což dovoluje odstraňovat nejen chlór a organické příměsi, ale i snižovat obsah železa a těžkých kovů, což výrazně prodlužuje životnost membrány. Životnost vložky BAF je až do 10 000 litrů.