Bytové filtryFiltry Geizer pro domácnost
Bytové filtry

Zlepšujeme kvalitu vody

Jak je známo, voda je pramenem života. A tento pramen by měl být čistý a dobrý. Obyčejná voda z vodovodu už dávno taková není. Ve vodárnách se chemicky upravuje, je zbavována pouze nejhrubších nečistot a také vodovodní potrubí, kterým voda přitéká k nám domů může být staré a rezavé. Nejjednodušším způsobem jak získat jistotu čisté vody, je nainstalovat si doma filtr Geyser.

Domácí filtry jsou rozděleny do několika typů:

  • Filtrační konvice – nejjednodušší a levná varianta čištění vody. Filtrační konvice je kompaktní, mobilní, dostatečně účinná amůže zabezpečit potřebu čisté pitné vody i mimo domov.
  • Stacionární filtr — montuje se přímo k vodovodnímu potrubí v kuchyni a protože není velký. Lehce se vejde i vedle dřezu pod pracovní desku. Umožňuje produkovat dostatečné množství očištěné vody a zabezpečuje vysokou kvalitu jejího čištění.
  • Systém reverzní osmózy — zde jsou použity speciální membrány, které odstraňují z vody jakékoliv škodlivé příměsi. Je efektivní i při velmi silném znečištění.
  • Nanomembránový filtr — jeho činnost je podobná systému reverzní osmózy s tím rozdílem, že nanomembrána při čištění vody zachovává přírodní látky tolik potřebné pro organizmus.
  • Filtr na přívodním potrubí – montuje se přímo na hlavní přívod vody, což umožňuje používat čistou vodu nejen na pití, ale i na ostatní domácí potřebu
  • Jste zde:  
  • Bytové filtry